Stichting Het Nieuwe Zandpad


Persbericht 05-11-2021Tender Nieuwe Zandpad beëindigd

Stichting Het Nieuwe Zandpad hoopt op doorstart

De gemeente Utrecht heeft de laatst overgebleven aanbieding voor het realiseren van Het Nieuwe Zandpad afgewezen. Het is de stichting niet gelukt om de voorwaarden die ABN AMRO stelde aan de financiering ingevuld te krijgen, waardoor ze de noodzakelijke 10 miljoen euro voor dit project niet bij elkaar kreeg.

Aanvankelijk was de gemeente Utrecht enthousiast over de betrokkenheid van ABN AMRO als financier van de stichting. Een stichting die speciaal is opgericht om Het Nieuwe Zandpad te realiseren. Gedurende de selectieprocedure werden echter voorwaarden toegevoegd die bancaire financiering onmogelijk maakte zonder medewerking van de gemeente. Daardoor heeft de stichting de financieringsmogelijkheid die zij zag niet aan ABN AMRO kunnen voorleggen.

We hebben ons uiterste best gedaan om tot een zo goed mogelijke aanbieding voor Utrecht en de Utrechtse sekswerkers te komen. Een aanbieding die, getuige de terugkoppeling van de beoordelingscommissie, op nagenoeg álle fronten veel beter is dan de gemeente op voorhand had verwacht en ook had mogen verwachten gezien de kaders die ze zelf had gesteld. 

SHNZ is verrast, verdrietig en teleurgesteld dat de gemeente haar aanbieding nu heeft afgewezen. Tegelijk is ze hoopvol: uit de selectieprocedure bleek duidelijk dat de gemeente geen rekening had gehouden met inschrijving van een maatschappelijke organisatie die het beste voor heeft met Utrecht en haar sekswerkers. Dáár heeft de stichting de gemeente nu in ieder geval wel van kunnen overtuigen. 

De selectieprocedure stond niet alleen de financiering, maar ook een soepele samenwerking in de weg. Het beëindigen van de procedure maakt de weg vrij om tot afspraken met de gemeente te komen die zijn gebaseerd op vertrouwen en niet op wantrouwen. En ook om de plannen wel financierbaar te krijgen. 

De bouwplannen zijn af en het team staat klaar om ze te realiseren. Het beëindigen van de procedure vereenvoudigd bovendien de financiering. De Stichting hoopt snel een telefoontje van mevrouw Sorgdrager te ontvangen, die in opdracht van de gemeente onderzoek gaat doen naar hoe het nu verder moet met het sekswerk in Utrecht. 


Dit is de website van Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad (SHNZ). De gemeente Utrecht heeft de bouw van het Nieuwe Zandpad, waar sekswerkers straks hun diensten kunnen aanbieden, voorlopig gegund aan SHNZ. Het Nieuwe Zandpad is dan, behoudens enkele besloten clubs, de enige plek in Utrecht waar dat mag. SHNZ heeft een maatschappelijke doelstelling: bijdragen aan zelfbeschikking van sekswerkers.

Betaalde seks is er altijd geweest en zal er altijd zijn. De gemeente Utrecht kiest er daarom voor het goed te regelen. Al sinds de gemeente het Oude Zandpad in 2013 sloot, was het de bedoeling om de raamprostitutie terug te brengen in Utrecht. Op dezelfde plek en goed georganiseerd. Begin 2022 presenteert de commissie Sorgdrager haar advies over betaalde seks in Utrecht.

SHNZ draagt bij aan zelfbeschikking, dat de basis vormt van de Rechten van de Mens

SHNZ is in 2020 opgericht om sekswerkers minder afhankelijk te maken en eraan bij te dragen dat zij zoveel mogelijk zelf en zelfstandig keuzes kunnen maken over de inrichting van hun leven. SHNZ neemt het recht op zelfbeschikking als uitgangspunt. Dat recht op zelfbeschikking vormt ook de basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Ieder mens mag zelf bepalen hoe hij zijn leven wil leiden. Ook sekswerkers. 

Morele bezwaren maken sekswerkers kwetsbaar en afhankelijk

Een deel van onze samenleving heeft morele bezwaren tegen betaalde seks. Met uitsluiting van sekswerkers in het maatschappelijk verkeer tot gevolg. Het is voor (voormalig) sekswerkers moeilijker om een baan te vinden, om een bankrekening te openen en om een verzekering af te sluiten. Daardoor worden ze afhankelijk van mensen die deze morele bezwaren zelf niet hebben en ook niet gevoelig zijn voor de morele bezwaren van anderen. Te vaak zijn dat mensen die misbruik maken van die afhankelijkheid.

De samenleving – die vanwege haar morele bezwaren toch al liever wegkeek – ziet zich door de criminogene elementen – deels dus veroorzaakt door haar eigen wegkijken – gesterkt in haar afkeer. De daaruit voortvloeiende sociale isolatie, maakt het beroep van sekswerker minder aantrekkelijk. Oók voor mensen die zich aangetrokken voelen tot het vak en níet kwetsbaar zijn. Mensen die ondanks de dreiging van sociale isolatie tóch voor dit vak kiezen, zijn dan ook te vaak mensen die voor zichzelf geen goede alternatieven zien. Zij zijn vaker kwetsbaar en daardoor een makkelijker prooi voor kwaadwillenden. En zo versterkt het wegkijken van de samenleving de kwetsbaarheid van sommige sekswerkers verder.

Een leuke plek voor klanten, een fijne werkplek voor sekswerkers

Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad wil eigenaar worden van de panden en verhuurt die dan aan drie maatschappelijk betrokken exploitanten. Zij verhuren op hun beurt geheel verzorgde werkplekken aan de sekswerkers, die eigen ondernemer zijn. Het Nieuwe Zandpad wordt alleen een succes als het voor klanten leuk is om er te zijn en voor sekswerkers fijn om er te werken. Daar gaan we dus ons best voor doen. 

De Stichting heeft een maatschappelijke doelstelling, namelijk het bijdragen aan de zelfbeschikking van sekswerkers. Dat bereiken we in de eerste plaats door hen fijne werkplekken te bieden waar ze veilig en zelfstandig kunnen werken. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de financiële diensten die door de bij dit initiatief aangesloten banken worden aangeboden, waardoor zij gemakkelijker regie kunnen nemen over hun eigen leven.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Als er geld overblijft dan investeren we dat in onze maatschappelijke doelstelling via programma’s die erop zijn gericht de onafhankelijkheid van sekswerkers te vergroten. Variërend van pensioenvoorziening tot schuldhulpverlening en van zelfverdedigingscursus tot omscholingsprogramma.

Recht aan de waarde van betaalde seks voor onze samenleving

Door een leuke en veilige plek voor betaalde seks te creëren doen we niet alleen recht aan de sekswerkers, maar ook aan de waarde van betaalde seks voor onze samenleving. Ook dat gaat over zelfbeschikking.

Samenwerken met onze partners

Om dit allemaal mogelijk te maken werken we nauw samen met de exploitanten, met onze publieke partners en met onze buren. Alleen samen houden we de (raam)prostitutie in Utrecht eerlijk, veilig en beheersbaar.

Contact: info@zandpad.org